Cellu M6© Integral

LPG har lagt ner ca 85 Mkr för utveckling av den nya serien av maskiner baserat på Cellu M6 Integral. Helt nytt gränssnitt med pedagogisk touch-screen skärm för navigering mellan behandlings-protokoll, design, styrka och resultat som tidigare aldrig har kunnat uppnås. Cellu M6 Integral sammanför LPGs tekniker för kropps-och ansiktsbehandling med högsta precision och effekt.flash-integral